ellaOne® är vältolererat

Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De biverkningar som rapporterats oftast är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och smärtsam mens. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer eller om mensen är lättare eller kraftigare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Om du får några biverkningar ska du tala med läkaren eller apotekspersonal.