Hur akutpreventivmedel fungerar

Akutpreventivmedel hämmar eller försenar ägglossning.

De kan förhindra graviditet efter oskyddat sex genom att försena ägglossningen, om den inte redan har skett. Detta innebär att spermierna i äggledarna inte kommer att träffa på något ägg som de kan befrukta. Detta liknar funktionen hos vanliga p-piller, som också förhindrar ägglossning.

Akut-p-piller är inte 100 % effektiva. Detta beror på att det finns risk för att du redan har haft ägglossning när du tar akut-p-pillret. Om du tar akut-p-pillret så snart som möjligt efter oskyddat sex är det störst chans att det är effektivt.

Ju snabbare du tar akut-p-pillret desto bättre

  • Akut-p-piller är inte 100 % effektiva
  • ellaOne® är det enda dagenefterpillret som fortfarande är effektivt när risken för graviditet är som högst
  • Ju snabbare du tar akut-p-pillret desto större chans är det att du kan senarelägga ägglossningen och undvika graviditet.

trombone

Akut-p-piller skyddar inte från graviditet om du fortsätter att ha oskyddat sex.

woman holding a condom

Om du vill fortsätta att ha sex efter att ha tagit ett akut-p-piller ska du använda en barriärmetod som preventivmedel fram till din nästa mens.