Saker du bör berätta för apotekspersonal

Nedan finns en lista över läkemedel och tillstånd du bör berätta om på apoteket innan du tar ellaOne®:

  • Leversjukdom. ellaOne® rekommenderas inte för kvinnor med allvarlig leversjukdom
  • Svår astma
  • Vissa läkemedel som används för att behandla epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin)
  • Vissa läkemedel som används för att behandla HIV-infektion (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
  • Vissa läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (till exempel rifampicin, rifabutin)
  • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) som används för depression eller ångest
  • ellaOne® ska inte användas tillsammans med akut-p-piller som innehåller levonorgestrel
  • Om din mens är sen eller om du har andra symtom på graviditet (tunga bröst, illamående), eftersom det kan hända att du redan är med barn