Sekretesspolicy

1/ Statistiska data

Data som samlas in av HRA Pharma genom användning av webbplatsen www.ellaone.se samlas in i statistiska syften och data kommer inte att samlas i några andra syften. Användare av den här webbplatsen förblir i allmänhet anonyma.

Följande data samlas in, bearbetas och lagras i högst två år:

  • Domän- och server (värd) som användare använder för att få åtkomst till den här webbplatsen via internet

  • Om fel uppstår, adressen som användes för att få åtkomst till vår webbplats

  • Datum, tid och längd för besöket på webbplatsen, samt information om vilka webbsidor som används mest

  • Användarens IP-adress

  • Operativsystem som användarens dator har och uppgifter om användarens webbläsare.

2/ Rätten att få åtkomst, ändra, rätta och ta bort insamlad information

Användare har rätt att få åtkomst till, ändra, rätta eller begära borttagning av data som har samlats in om dem.

För att göra detta ska du kontakta CIL@hra-pharma.com

Skydd och hantering av personuppgifter som samlas in på den här webbplatsen sker i enlighet med den franska lagen om informationsteknik, datafiler och civila rättigheter (“Informatique et Libertés”) av den 6 januari 1978 och ytterligare rättelser, särskilt i enlighet med EU-direktiv 95/46/EC av den 24 oktober 1995 gällande skydd av individer vid behandling av personuppgifter och fri rörelse av sådana data.

Lagen “Informatique et Libertés” finns  att  läsa på CNIL:s webbplats.