Sexuellt överförbara infektioner

Akut-p-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar eller infektioner.

Om du har haft oskyddat sex kan du ha fått en sexuellt överförbar sjukdom. Om detta kan vara fallet ska du prata med din läkare eller annan professionell vårdpersonal om att testa dig. De kan lugna dig, ge behandling och förklara hur du ska göra för att undvika att föra vidare infektionen till andra du har sex med.

Couple goes hand in hand