Typer av akutpreventivmedel

Den spiral som används som akutpreventivmedel är en kopparspiral

Kopparspiralen anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre preventivmedelslösning. Men i en situation där du måste agera snabbt kan det ta tid att sätta in spiral och det är också en invasiv och obekväm procedur.

Kopparspiralen kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex .  Men dess användning begränsas av tillgänglighet och det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

Oralt akutpreventivmedel (akut-p-piller)

Akut-p-piller kallas också dagen-efter-piller eftersom det är bäst att ta det så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Det finns två akut-p-piller på marknaden

  • Ett av dem innehåller levonorgestrel och lanserades för första gången år 1999
  • Ett som innehåller ulipristalacetat (ellaOne®), vilket blev tillgängligt år 2009

Akut-p-piller fungerar genom att försena eller förhindra ägglossning, så att inget ägg kan bli befruktat.

Beroende på vilket land det rör sig om kan orala akut-p-piller vara tillgängliga direkt från apoteket utan recept. Dosen är en enda tablett som ska tas så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Graph Women SV7

ellaOne® är ett avancerat akutpreventivmedel och har utvecklats särskilt för det här syftet

trombone

Sammanfattning av de olika typerna av akutpreventivmedel som är tillgängliga i Europa

FORMAT Hur snabbt måste jag ta pillret? Hur effektivt är det? Var kan jag köpa det?
ellaOne® (30 mg ulipristalacetat) Tablett Så snart som möjligt och inom 5 dagar (120 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Det är effektivt när det tas precis före ägglossning när risken för graviditet är som störst Apotek eller läkares ordination
Levonorgestrel (1.5 mg) Tablett Så snart som möjligt och inom 3 dagar (72 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Effektivt men fungerar inte om det tas precis före ägglossning Apotek eller läkares ordination
Spiral En liten T-formad enhet som en läkare placerar inuti livmodern Så snart som möjligt och inom 5 dagar (120 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Effektiv och dessutom med fördelen att den ger ett varaktig skydd mot graviditet från den stund den sätts in Läkares ordination

Om du inte är säker på vad som är för dig ska du fråga en apotekare eller vårdpersonal.