Hur du ska välja vilket akutpreventivmedel som är rätt för dig?

Oskyddat sex?
- saker att tänka på

Ditt vanliga preventivmedel har misslyckats – eller glömts bort helt – och du har haft oskyddat sex. Akutpreventivmedel finns för att förhindra oönskad graviditet och vi är här för att lugna dig. Det finns många olika alternativ tillgängliga, och här kan du få lite hjälp på vägen.

Hälsoinformationen på den här sidan är endast avsedd att användas i utbildningssyfte och kan inte ersätta rådgivning från vårdpersonal. Alla beslut gällande patientvård ska tas i samråd med vårdpersonal där patientens situation och tillstånd ska tas med i bilden (ev bedömningen).

Akut-p-piller, också känt som dagen-efter-piller fungerar genom att skjuta fram ägglossning för att förhindra befruktning.

Hur går befruktning till?

Ungefär en gång i månaden mognar ett ägg i äggstockarna. När ägget har lossnat från äggstocken vandrar det ned längs äggledaren mot livmodern. Befruktning sker om en spermie når och tränger in i ägget. Då kan ett embryo bildas som kan växa till ett barn. Spermier kan överleva i äggledaren i upp till fem dagar efter sex.

Akut-p-piller gör att ägget lämnar äggstocken senare så att det inte kommer i kontakt med sperma och kan därför inte bli befruktat och bli ett embryo. Akut p-piller kan inte avbryta en redan påbörjad graviditet.

Finns det mer än en sort akut-p-piller?

Det finns två typer av akut-p-piller i Sverige. En som innehåller ulipristalacetat (ellaOne®) som kan tas upp till fem dygn (120 timmar) efter oskyddat sex-

Den andra innehåller levonorgestrel, som kan tas upp till tre dygn (72 timmar) efter oskyddat sex. Båda typerna är mer effektiva ju snabbare du tar dem.

Vad är kopparspiral?

Kopparspiralen är några centimeter lång och ser egentligen inte ut som en spiral, utan som ett litet T av plast. Skaftet är lindat med koppartråd. Spiralen påverkar miljön i livmodern och förhindrar på så sätt befruktning. Kopparspiralen innehåller inga hormoner och påverkar inte ägglossningen. Kopparspiralen anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre preventivmedelslösning. Men i en situation där du måste agera snabbt kan det ta tid att få en spiral insatt, eftersom du måste träffa vårdpersonal.

Kopparspiralen kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex. Men dess användning begränsas av  det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

Kopparspiralen är en långsiktig lösning och skyddar inte mot könssjukdomar och därför bör du använda kondom när du har sex med ny partner.