Hur fungerar akut-p-piller och när ska du använda det?

Viktig information om ellaOne® och hur akutpreventivmedel fungerar.

Om du är orolig för oönskad graviditet för att du har haft oskyddat sex eller när preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd, andas ut. Liksom du har många kvinnor genomgått detta och har använt sig av akuta preventivmedel för att minska risken för en oönskad graviditet. Det finns flera akutpreventivmedel att välja mellan: du kan välja att ta akut-p-piller, till exempel ellaOne®, eller sätta in en en kopparspiral. Låt oss förklara detaljerna så att du känner till dina alternativ för att göra ett välgrundat val. Kom ihåg, din kropp, ditt val.

1 — När ska jag använda akuta preventivmedel?

1. När ska jag använda akutpreventivmedel?

I korthet är akut-p-piller ett oralt akut preventivmedel som avser att förhindra oönskad graviditet. Det är menat att användas om du har haft oskyddat sex, när ditt preventivmedel inte gett tillräckligt skydd eller när du glömt ta ditt vanliga preventivmedel. Om du hamnar i någon av dessa situationer kan ellaOne vara rätt för dig. Läs bipacksedelen noga eller prata med apotekspersonalen om det är rätt för dig. ellaOne® senarelägger din ägglossning några dagar under din pågående cykel, och därför förhindrar spermien från att befruktar ägget. För bäst effekt, ska du ta tabletten så fort som möjligt. Om du inte har omedelbar tillgång till akut-p-pillret, kan ellaOne® intas upp till 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat sex.

Följande omständigheter kan leda till graviditet:

 • Du har glömt eller var oförmögen att använda preventivmedel som kondom eller hormonellt preventivmedel.

 • Kondomen gled av eller gick sönder.

 • Om ditt pessar åkte ut eller du glömde använda det.

 • Du har glömt att ta ditt p-piller i tid.

 • Du har glömt att använda ditt p-plåster i tid.

 • Du har glömt att sätta in din vaginala p-ring i tid.

Även om din mens är regelbunden och du är säker när ägglossningen sker, kom ihåg att din menscykels längd kan variera och är aldrig helt förutsägbar. Det finns inte något som noll risk.

2 — Vilka typer av akutpreventivmedel finns tillgängliga för mig och var kan jag köpa det?

2. Vilka typer av akutpreventivmedel finns tillgängliga för mig och var kan jag köpa det?

Efter att ha haft oskyddat sex* så finns det två alternativ att förhindra en oväntad graviditet: Du kan antingen ta ett akut-p-piller eller så kan din läkare sätta in en kopparspiral i livmodern.

Det första alternativet kan köpas receptfritt på apoteken. Beroende på vilket akut-p-piller du köper, har du mellan 3-5 dygn på dig att använda det efter oskyddat sex. Alla akut-p-piller bör tas så snart som möjligt för bäst effekt. ellaOne® kan tas upp till 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat sex.

Det andra alternativet, kopparspiralen, anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre verkan. Den kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex. Men dess användning begränsas av det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

I båda fallen, ju snabbare du agerar, desto större chans att en oönskad graviditet kan förhindras.

Läs mer om ellaOne® här.

*Kom ihåg – att ha ett samlag utan kondom utgör en risk för att få könssjukdomar. Boka tid hos din gynekolog / barnmorska om du har frågor eller känner dig orolig.

3 — Vad är ellaOne®?

3. Vad är ellaOne®?

ellaOne® är ett akut-p-piller som kan förhindra en oönskad graviditet efter oskyddat sex eller då preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd. ellaOne® ska tas så snabbt som möjligt efter oskyddat sex för bästa effekt – men inom 5 dygn (120 timmar).

Varje ellaOne®-tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat. Tabletten innehåller laktos. Om du av läkare eller sjuksköterska fått veta att du inte tål vissa sockerarter, bör du tala om det för apotekspersonalen innan du tar denna medicin. Du ska inte använda ellaOne® som ett vanligt preventivmedel. Akut-p-pillret är, precis som det låter, en metod man kan använda i akuta situationer för att förhindra oönskad graviditet. ellaOne® ska inte användas som regelbunden preventivmedelsmetod. ellaOne® försenar ägglossningen. Om du redan är gravid är det för sent att använda ett akutpreventivmedel eftersom detta bara kan användas för att senarelägga ägglossningen. Du ska därför inte ta ellaOne® om du vet att du redan är gravid. Gör ett graviditetstest om du är osäker eller tala med apotekspersonalen.

4 — Hur fungerar akut-p-pillret ellaOne®?

4. Hur fungerar akut-p-pillret ellaOne®?

Efter oskyddat sex, simmar spermierna via livmodern till äggledarna och väntar på ett ägg som ska lossna från äggstocken. Spermierna har en maximal livslängd på 5 dagar. ellaOne® förhindrar eller senarelägger ägglossningen fram tills alla spermier dött. Det är nödvändigt att du tar ellaOne® så fort som möjligt efter att ha haft oskyddat sex för bäst effekt.

Kom ihåg att ellaOne® inte orsakar en abort. Om du är gravid är det för sent att använda ett akutpreventivmedel eftersom detta bara kan användas för att senarelägga ägglossningen. Du ska därför inte ta ellaOne® om du vet att du redan är gravid.

5 — Hur vet jag att ellaOne® har fungerat?

Hur vet jag att ellaOne® har fungerat?

Du vet att ellaOne® har fungerat när du får nästa mens. För de flesta kvinnor som tagit ellaOne® kommer mensen vid förväntad tidpunkt. En del kan få sin mens senare eller tidigare än vanligt.

Om mensen är mer än 7 dagar försenad eller om den är ovanligt lätt eller kraftig, eller om du får ont i magen, kräks, får ont i brösten eller om du tror att du kan vara gravid ska du göra ett graviditetstest. Om du har tagit ellaOne® och blir gravid ändå kontakta din gynekolog eller läkare. Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De vanligaste biverkningarna som rapporterats är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och mensvärk. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer som förväntat eller om mensen är lättare eller rikligare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Läs mer om biverkningar här.

6 — Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag ta efter att jag tagit ellaOne®?

6. Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag ta efter att jag tagit ellaOne®?

Du kan ha sex även efter det att du använt ellaOne®. Tänk dock på att alltid använda en pålitlig preventivmetod av barriärtyp, t. ex. kondom, fram till nästa mens. Tänk på att ellaOne inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Detta gäller även om du använder vanliga p-piller. Som namnet antyder, så är akut-p-piller bara för akuta situationer, och ska inte användas som regelbunden preventivmedelsmetod.

Vissa kvinnor tror felaktigt att de kan ersätta ett regelbundet preventivmedel, eller efter att de har tagit ett akut-p-piller är skyddade från oönskad graviditet fram till nästa mens, men så är det inte. Var medveten att om du vill ha sex igen efter tagit akut-p-piller, använd kondom tills din nästa mens. Även om du regelbundet använder hormonella preventivmedel, som p-piller, p-plåster eller p-ring, ska du använda preventivmedel av barriärtyp, som kondom. ellaOne® kan göra hormonbaserade preventivmedel mindre effektiva för en kortare tid. Fortsätt att använda det hormonella preventivmedlet men var noga med att använda kondom fram till nästa menstruation.

Amma inte efter tagit ellaOne®
Amma inte ditt barn under de sju kommande dagarna efter att du har tagit ellaOne®. Under denna vecka ska du pumpa ut mjölk för att stimulera och bibehålla mjölkproduktionen. Kasta mjölken du pumpat ut.

Graviditet och akut-p-piller
Om du av misstag tar ellaOne® medan du är gravid, eller om du blir gravid trots att du tog ellaOne®, finns det inget som tyder på att akut-p-pillret kommer att påverka din graviditet. Men om du skulle befinna dig i den här situationen bör du boka tid hos din läkare/gynekolog.
Din läkare kommer att diskutera med dig om vilken preventivmetod som kan vara lämplig för dig.

1. När ska jag använda akutpreventivmedel?

I korthet är akut-p-piller ett oralt akut preventivmedel som avser att förhindra oönskad graviditet. Det är menat att användas om du har haft oskyddat sex, när ditt preventivmedel inte gett tillräckligt skydd eller när du glömt ta ditt vanliga preventivmedel. Om du hamnar i någon av dessa situationer kan ellaOne vara rätt för dig. Läs bipacksedelen noga eller prata med apotekspersonalen om det är rätt för dig. ellaOne® senarelägger din ägglossning några dagar under din pågående cykel, och därför förhindrar spermien från att befruktar ägget. För bäst effekt, ska du ta tabletten så fort som möjligt. Om du inte har omedelbar tillgång till akut-p-pillret, kan ellaOne® intas upp till 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat sex.

Följande omständigheter kan leda till graviditet:

 • Du har glömt eller var oförmögen att använda preventivmedel som kondom eller hormonellt preventivmedel.

 • Kondomen gled av eller gick sönder.

 • Om ditt pessar åkte ut eller du glömde använda det.

 • Du har glömt att ta ditt p-piller i tid.

 • Du har glömt att använda ditt p-plåster i tid.

 • Du har glömt att sätta in din vaginala p-ring i tid.

Även om din mens är regelbunden och du är säker när ägglossningen sker, kom ihåg att din menscykels längd kan variera och är aldrig helt förutsägbar. Det finns inte något som noll risk.

2. Vilka typer av akutpreventivmedel finns tillgängliga för mig och var kan jag köpa det?

Efter att ha haft oskyddat sex* så finns det två alternativ att förhindra en oväntad graviditet: Du kan antingen ta ett akut-p-piller eller så kan din läkare sätta in en kopparspiral i livmodern.

Det första alternativet kan köpas receptfritt på apoteken. Beroende på vilket akut-p-piller du köper, har du mellan 3-5 dygn på dig att använda det efter oskyddat sex. Alla akut-p-piller bör tas så snart som möjligt för bäst effekt. ellaOne® kan tas upp till 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat sex.

Det andra alternativet, kopparspiralen, anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre verkan. Den kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex. Men dess användning begränsas av det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

I båda fallen, ju snabbare du agerar, desto större chans att en oönskad graviditet kan förhindras.

Läs mer om ellaOne® här.

*Kom ihåg – att ha ett samlag utan kondom utgör en risk för att få könssjukdomar. Boka tid hos din gynekolog / barnmorska om du har frågor eller känner dig orolig.

3. Vad är ellaOne®?

ellaOne® är ett akut-p-piller som kan förhindra en oönskad graviditet efter oskyddat sex eller då preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd. ellaOne® ska tas så snabbt som möjligt efter oskyddat sex för bästa effekt – men inom 5 dygn (120 timmar).

Varje ellaOne®-tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat. Tabletten innehåller laktos. Om du av läkare eller sjuksköterska fått veta att du inte tål vissa sockerarter, bör du tala om det för apotekspersonalen innan du tar denna medicin. Du ska inte använda ellaOne® som ett vanligt preventivmedel. Akut-p-pillret är, precis som det låter, en metod man kan använda i akuta situationer för att förhindra oönskad graviditet. ellaOne® ska inte användas som regelbunden preventivmedelsmetod. ellaOne® försenar ägglossningen. Om du redan är gravid är det för sent att använda ett akutpreventivmedel eftersom detta bara kan användas för att senarelägga ägglossningen. Du ska därför inte ta ellaOne® om du vet att du redan är gravid. Gör ett graviditetstest om du är osäker eller tala med apotekspersonalen.

4. Hur fungerar akut-p-pillret ellaOne®?

Efter oskyddat sex, simmar spermierna via livmodern till äggledarna och väntar på ett ägg som ska lossna från äggstocken. Spermierna har en maximal livslängd på 5 dagar. ellaOne® förhindrar eller senarelägger ägglossningen fram tills alla spermier dött. Det är nödvändigt att du tar ellaOne® så fort som möjligt efter att ha haft oskyddat sex för bäst effekt.

Kom ihåg att ellaOne® inte orsakar en abort. Om du är gravid är det för sent att använda ett akutpreventivmedel eftersom detta bara kan användas för att senarelägga ägglossningen. Du ska därför inte ta ellaOne® om du vet att du redan är gravid.

Hur vet jag att ellaOne® har fungerat?

Du vet att ellaOne® har fungerat när du får nästa mens. För de flesta kvinnor som tagit ellaOne® kommer mensen vid förväntad tidpunkt. En del kan få sin mens senare eller tidigare än vanligt.

Om mensen är mer än 7 dagar försenad eller om den är ovanligt lätt eller kraftig, eller om du får ont i magen, kräks, får ont i brösten eller om du tror att du kan vara gravid ska du göra ett graviditetstest. Om du har tagit ellaOne® och blir gravid ändå kontakta din gynekolog eller läkare. Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De vanligaste biverkningarna som rapporterats är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och mensvärk. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer som förväntat eller om mensen är lättare eller rikligare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Läs mer om biverkningar här.

6. Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag ta efter att jag tagit ellaOne®?

Du kan ha sex även efter det att du använt ellaOne®. Tänk dock på att alltid använda en pålitlig preventivmetod av barriärtyp, t. ex. kondom, fram till nästa mens. Tänk på att ellaOne inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Detta gäller även om du använder vanliga p-piller. Som namnet antyder, så är akut-p-piller bara för akuta situationer, och ska inte användas som regelbunden preventivmedelsmetod.

Vissa kvinnor tror felaktigt att de kan ersätta ett regelbundet preventivmedel, eller efter att de har tagit ett akut-p-piller är skyddade från oönskad graviditet fram till nästa mens, men så är det inte. Var medveten att om du vill ha sex igen efter tagit akut-p-piller, använd kondom tills din nästa mens. Även om du regelbundet använder hormonella preventivmedel, som p-piller, p-plåster eller p-ring, ska du använda preventivmedel av barriärtyp, som kondom. ellaOne® kan göra hormonbaserade preventivmedel mindre effektiva för en kortare tid. Fortsätt att använda det hormonella preventivmedlet men var noga med att använda kondom fram till nästa menstruation.

Amma inte efter tagit ellaOne®
Amma inte ditt barn under de sju kommande dagarna efter att du har tagit ellaOne®. Under denna vecka ska du pumpa ut mjölk för att stimulera och bibehålla mjölkproduktionen. Kasta mjölken du pumpat ut.

Graviditet och akut-p-piller
Om du av misstag tar ellaOne® medan du är gravid, eller om du blir gravid trots att du tog ellaOne®, finns det inget som tyder på att akut-p-pillret kommer att påverka din graviditet. Men om du skulle befinna dig i den här situationen bör du boka tid hos din läkare/gynekolog.
Din läkare kommer att diskutera med dig om vilken preventivmetod som kan vara lämplig för dig.