Villkor

Användning av webbplatsen

Den här webbplatsen hanteras av HRA Pharma, som har sitt huvudkvarter på 15, rue Béranger, 75003 PARIS, Frankrike (telefonnummer: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Åtkomst till och användning av den här webbplatsen ska ske i enlighet med dessa villkor och gällande lagar och förordningar. Genom att besöka och använda den här webbplatsen godkänner du, utan begränsningar, dessa villkor.

HRA Pharma reserverar rätten att då och då ändra dessa villkor utan föregående meddelande, så som de anser nödvändigt och du bör därför läsa dem regelbundet.

Den här webbplatsen är tillgänglig offentligt.

Den här webbplatsen är inte avsedd att användas som en källa till medicinsk rådgivning eller utlåtanden. Ingenting som anges på den här webbplatsen ska användas för att ge en medicinsk diagnos. Detta kan endast fås genom att konsultera en kvalificerad läkare.

Innehåll och ansvar

Den här webbplatsen har skapats för att tillhandahålla allmän information om akutpreventivmedel och vanliga preventivmedel samt specifik information om vår akutpreventivmedelsprodukt ellaone® som innehåller 30 mg ulipristalacetat. Den har utvecklats i enlighet med internationella riktlinjer och direktiv.

Du godkänner att användning av den här webbplatsen och innehållet på denna sker på egen risk.

HRA Pharma och alla andra eventuella parter som är involverade i processen för att skapa, producera eller leverera den här webbplatsen frånsäger sig härmed uttryckligen:

  • Alla villkor, garantier och andra riktlinjer som annars kan impliceras av förordningar och rådande lagstiftning.

  • Allt ansvar för direkt eller indirekt skada eller följdskador som kan uppstå för någon användare på grund av användning, eller av att de inte kan använda, den här webbplasen, samt alla eventuella fel eller utelämnad information i innehållet på den här webbplatsen.

HRA Pharma åtar sig inget ansvar för all eventuell förlust eller skada som kan orsakas av en Denial of Service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, datorprogram, data eller annat eget material på grund av att du använder ljud, video, data eller text från webbplatsen eller på grund av någon annan aspekt av webbplatsen.

Registrering och dataskydd

HRA Pharma respekterar registrerade användares rätt till dataskydd och användarna ska ta del av dataskyddspolicyn för mer information om utlämnade av information samt användning av personuppgifter.

Varumärken och logon

Du kan inte på något sätt använda varumärken och logon som används på den här webbplatsen.

Upphovsrättskydd

HRA Pharma är ägare eller licensinnehavare till all upphovsrätt på webbplatsen. Alla rättigheter reserveras.

För all information som publiceras på den här webbplatsen gäller att du kan hämta eller spara den på hårddisken eller som papperskopia, förutsatt att du inte tar bort information om upphovsrätt eller annan information om ägande. Du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, visa, hämta, modifiera, ändra, vidarebefordra eller använda hela eller delar av något material utan föregående skriftligt tillstånd från HRA Pharma. Du får inte spegla eller lägga på en annan webbserver allt eller delar av något material som publicerats av HRA Pharma på den här webbplatsen, och du får inte kopiera någon grafik i det material som publicerats på den här webbplatsen.

Ingenting av detta innehåll kan anses ge, uttryckligen eller implicit, någon licens eller rätt till något patent eller varumärke som tillhör HRA Pharma eller en tredje part. Utom i de fall som uttryckligen anges ska ingenting av det som anges här tolkas som att det ger licens eller ägande till något upphovsrättat material som HRA Pharma äger eller är licensinnehavare för.

Tredjepartswebbplatser och länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan användas som en portal för andra webbplatser relaterade till akutpreventivmedel och HRA

Pharmas behandlingar för akutprevention. Länkar eller referenser till andra webbplatser som hanteras av tredje part som HRA Pharma inte har någon kontroll över ges endast som referens. På samma sätt kan den här webbplatsen kommas åt från tredjepartslänkar som HRA Pharma inte har någon kontroll över. HRA Pharma ger inga garantier eller uttalanden om hur korrekt, uppdaterat eller fullständig någon information som finns på sådana sidor är och kan inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada av någon typ som kan uppstå på grund av användning av sådant innehåll eller information. Länkar till tredje parters webbsida innebär inte att HRA Pharma går i god för eller rekommenderar dessa webbsidor.

Rättigheter som förbehålles

HRA Pharma förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort material från den här webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Rådande lagstiftning

För dessa villkor gäller franska lagar enligt den franska rättssystemets tolkning. Eventuella tvister som uppstår i relation till dessa villkor ska avgöras i fransk domstol.

Övrigt
Om någon del av dessa villkor kan anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att efterleva, så ska denna del tas bort utan att detta påverkar giltigheteten för övriga villkor som anges här. Utom i de fall detta uttryckligen anges utgör dessa villkor hela avtalet mellan dig och HRA Pharma, vad gäller användande av den här webbplatsen och dess innehåll.